Reklamačný poriadok

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 30 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Michaela Bieliková, Pri Jazere 18, Slovenský Grob 900 26, michaela@qvindo.sk, tel.:+421 911 602 551. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom nášho formulára, ktorý nájdete na: Qvindo_formular na odstupenie od zmluvy . Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Reklamovaný tovar dobre zabaľte, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu, a spolu s formulárom o odstúpení od zmluvy zašlite k nám. Pre bezplatné odoslanie reklamovaného tovaru smerom k nám môžete využiť podacie miesta Packeta. Obsluhe nahláste kód 90071599 a dopravu za vás uhradíme my. V prípade využitia iných kuriérskych služieb, zašlite reklamovaný tovar na:

Michaela Bieliková
Pri jazere 18,
Slovenský Grob 900 26

Priame náklady na vrátenie tovaru inými kuriérskymi službami ako Packeta znášate Vy.

Späť do obchodu